Het centrum voor flebologie en lasertherapie - De Zuid-Hollandse eilanden
Flebologisch Centrum

Vergoeding

Het Flebologisch Centrum 'De Zuid-Hollandse Eilanden' heeft overeenkomsten met alle ziektekostenverzekeraars over de vergoeding van spataderbehandeling op medische indicatie. Dit houdt in dat een spataderbehandeling op medische indicatie over het algemeen door uw verzekeraar wordt vergoed. Vandaar dat iedere patiënt een verwijzing van de huisarts dient te overleggen tijdens het eerste bezoek aan het flebologisch centrum en een duplex onderzoek moet hebben ondergaan.

Deze indicatievoorwaarden zijn op basis van het standpunt van het Zorginstituut Nederland (d.d.: 31-07-2014).


Laserbehandelingen om zuiver cosmetische redenen worden in de regel niet door uw verzekeraar vergoed; de assistentes verbonden aan ons centrum kunnen u informeren over onze tarieven. Indien u twijfelt of een u voorgestelde laserbehandeling medisch of cosmetisch van aard is, adviseren wij u dit te overleggen met uw behandelend arts. Dit kan pas worden beoordeeld nadat het eerste traject (o.a. de duplex) is doorlopen.

 

Wanneer een laserbehandeling (na overleg met uw behandelend arts) op medische basis is, kunt u bij uw verzekeringsmaatschappij navragen of u in aanmerking komt voor vergoeding van deze behandelingen.

 

Niet vergoede zorg:

 

Kosten van een cosmetische huidlaser therapiebehandeling (oppervlakkige varices) 110 euro per 15 minuten. Bij deze behandeling kunnen 2 benen tegelijk worden behandeld.

 

Kosten van een scleroseer behandeling  is 169,07 euro per been. U dient zelf voor een klasse II steunkous te zorgen. Bij deze behandeling kan slechts 1 been per keer worden behandeld.

 

Kosten voor het scleroseren onder echogeleide (met /zonder foam) is 200,77 euro per been. Ook hier geldt dat er maar 1 been per keer kan worden behandeld en dat u in het bezit moet zijn van een steunkous klasse II.

 

Nb. Het 1e contact met flebologie poli waarbij het intake gesprek en duplex onderzoek wordt verricht en waarna eventueel een polibezoek wordt gepland wordt bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd waardoor het verplichte eigen risico wordt aangesproken. Ook bij eventuele herhaal consulten met eventuele onverzekerde zorg behandeling wordt het polikliniek bezoek bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

 

Bij de onverzekerde zorg behandeling kunt U niet direct betalen, maar u tekent een toestemmingsformulier waarin o.a. de Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland en het te voldaan bedrag vermeld staat.  Via de financiële administratie van het Weel-Bethesda Ziekenhuis krijgt u binnen enkele weken de factuur van de behandeling toegestuurd. 

 

 

 


 

Contact
Bezoekadres
'Het Nieuwe Weergors'
Vliet 4
3224 HE Hellevoetsluis
Telefoonnummer
(0181) 330150
E-mail
Wij werken samen met het